Contact

Stichting Terecht Gesteld
Oude Kijk in het Janstraat 26
9712 EK Groningen
o.v.v. Faculteitsblad Terecht Gesteld
(rechtsgeleerdheid)

info@terechtgesteld.nl

Adverteren?
Stuur dan een e-mail naar penningmeester@terechtgesteld.nl
t.a.v. Noah van den Berg (penningmeester)