22 december 2020
Posted in 2012 - 2013
22 december 2020 Terecht Gesteld

Een dag in het leven van: een deurwaarder

Een dag in het leven van een deurwaarder

 

Door:  Pamela Haak

 

We weten maar weinig over het beroep en daarnaast heeft het beroep deurwaarder ook niet bepaald een goede naam in de maatschappij. Maar wat doet een deurwaarder in  zijn dagelijkse werk? Op 13 november, mocht ik met Joop Kleinheerenbrink, deurwaarder bij het kantoor Wielens deurwaarders en incasso in Assen, mee om een indruk te krijgen van het echte werk van de deurwaarder.

Joop is 46 jaar, heeft zijn opleiding tot kandidaat deurwaarder in 2007 afgerond en is sinds maart dit jaar werkzaam bij het kantoor van Wielens in Assen.[1] Het kantoor Wielens is een kleine “maatwerk-organisatie” met slechts zeven mensen in dienst: een gerechtsdeurwaarder, twee toegevoegd kandidaat deurwaarders, waarvan een jurist, en vier administratieve krachten en tevens dossierbehandelaars.[2] Er komen op het kantoor diverse opdrachten binnen met betrekking tot betalingsachterstanden. Tot hun opdrachtgevers behoren onder andere een zorgverzekering, een woningstichting en verschillende bedrijven.

Als ik door de vertraging met de trein iets na negenen het kantoor in Assen binnen kom vallen, is men op het kantoor al druk aan het werk. De dag begint er rond half negen met een kop koffie en  administratief werk van de vorige dag. De post wordt uitgezocht en er wordt gekeken of er nog nieuwe spoedzaken binnen zijn gekomen. Afhankelijk van de binnengekomen post en de eventuele spoedopdrachten wordt een nieuwe – zo efficiënt mogelijke – route voor de dag opgesteld.

Als de route voor de laatste keer is doorgenomen kunnen we dan ook op pad. Op een doorsnee dag begint Joop met zijn route rond 10:30 uur, echter komt het vaak voor dat er bijzonderheden zijn waardoor de dag iets anders verloopt dan gepland. Vandaag ligt alles op tijd klaar dus kunnen we al vroeg, rond kwart voor tien, beginnen met de route van de dag. Voor vandaag staan verschillende adressen in de provincies Groningen en Drenthe en we hebben een lange rit voor de boeg.

In de auto heeft Joop veel verhalen over zijn werk en wat hij zoal heeft meegemaakt tijdens zijn werkzaamheden. Deze verhalen geven me een beter beeld over wat een deurwaarder precies doet. Een deurwaarder dient namelijk niet te worden gezien als een boosdoener of de brenger van slecht nieuws. Joop probeert vanuit zijn functie als deurwaarder ook vaak samen met de betrokkene een oplossing te zoeken voor het probleem. Hij is begaan met de mensen en houdt van het diverse contact met de mensen en het midden in de maatschappij staan met zijn beroep.

Als deurwaarder heeft Joop vrijwel dagelijks te maken met emoties, mensen moeten die vaak even kwijt. Vaak lopen deze emoties hoog op maar ze escaleren vrijwel nooit. Een keer is Joop, tijdens een beslaglegging op roerende zaken, bedreigd met een schep door de bewoner van het erf.

Op het eerste adres van onze route, treffen we de betrokkene niet zelf aan. Joop heeft voor de betrokkene een dagvaarding die Joop aan betrokkene dient te betekenen. Door betekening wordt iemand geacht van de inhoud van het ambtelijke stuk op de hoogte te zijn.

Op grond van de wet kan de deurwaarder een afschrift van het ambtelijke stuk achterlaten aan de betrokkene zelf, aan de woonplaats aan een huisgenoot of aan een andere persoon die zich daar bevindt en waarvan aannemelijk is dat deze zal bevorderen dat het afschrift diegene tijdig bereikt[3]. Daarnaast kan de deurwaarder het ook in een gesloten enveloppe achterlaten in de brievenbus[4].

We kunnen het afschrift achterlaten bij iemand waarvan we in redelijkheid verwachten dat diegene zal bevorderen dat het afschrift de betrokkene bereikt. We vervolgen onze weg naar een bedrijf in Hoogezand waar Joop beslag wil leggen. Aangekomen op het adres blijkt het pand leeg te staan en ook op kantoor weten ze van niets. We weten achter het adres van de bestuurder te komen, maar ook daar treffen we niemand aan. We laten het bericht met betrekking tot het beslag achter in een gesloten enveloppe in de brievenbus.

Van Hoogezand vervolgen we onze weg naar Farmsum, Delfzijl en door naar Stadskanaal waar we een snelle lunch nemen en verdergaan. Op dit adres treffen we de bewoner aan. Joop is van plan beslag te leggen op een auto en na enige woordenwisseling gaat de bewoner akkoord onder het mom van “je doet je best maar”.[5] Joop neemt een aantal foto’s van de auto met zijn mobiele telefoon en we kunnen verder naar het volgende adres. We rijden via Drouwenermond en Nieuw-Buinen naar Emmen. Hier treffen we de partner van betrokkene aan. Betrokkene heeft een aantal schulden en voor een van deze schulden komen we beslag leggen namens de opdrachtgever. Joop overlegt met de partner en probeert tot een oplossing te komen. Hij probeert als onafhankelijk persoon tussen de schuldenaar en de schuldeiser te handelen en een oplossing te zoeken. Joop spreekt af dat betrokkene naar het kantoor zal bellen voor een betalingsregeling om het beslag te voorkomen.

Van Emmen rijden we naar Gieten en komen we weer terug in Assen op kantoor waar Joop aan mij uitlegt hoe de gang van zaken is wanneer hij terugkomt van zijn route. Er is nog een aantal dingen die dienen te gebeuren. Zo wordt er bij de collega’s gecheckt of er telefoontjes zijn binnengekomen van de mensen waar we zijn geweest. Dit is niet het geval. Dan is het tijd voor de afronding van de route. De stukken dienen uit te worden gezocht, eventueel worden teruggestuurd naar een advocaat en te worden gearchiveerd. De dossiers voor de werkzaamheden van morgen worden verzameld en de route wordt alvast uitgezocht. Rond een uur of vijf neemt Joop zijn opdrachten mee naar huis. Morgen begint een nieuwe dag met nieuwe mensen, nieuwe reacties en nieuwe zaken.

Ik wil Joop bedanken voor een leerzame dag ‘op pad’ en alle medewerkers van het kantoor van Wim Wielens  voor de mogelijkheid om een dag mee te lopen, de uitleg en de verhalen over het werk bij een deurwaarders- en incassobureau. Ik heb veel informatie gekregen over het beroep en ben er anders naar gaan kijken. Het lijkt me een uitdagend beroep met veel contact met mensen. Je hebt vrijheid en wisselt veel van omgeving. Wie weet of het nog op mijn pad komt later..

Tot de werkzaamheden van een deurwaarder horen onder andere het betekenen van dagvaardingen en exploten. Daarnaast kan een deurwaarder in opdracht van zijn opdrachtgever beslag leggen op roerende of onroerende zaken of hij kan zelfs aanwezig zijn bij een gerechtelijke ontruiming. Er gaat meer achter het beroep van deurwaarder schuil. Hij gaat op zoek naar oplossingen samen met de betrokkene. Een deurwaarder wil niet alleen maar het leven zuur maken, maar juist helpen waar hij kan helpen en dat vind ik wel een mooi aspect van het beroep.

 

 

 


[1] De opleiding tot kandidaat deurwaarder is een HBO Opleiding – binnen de opleiding HBO Rechten – die zowel in voltijd en deeltijd kan worden gevolgd. Echter komt het vaker voor dat men al bij een deurwaarderskantoor werkt en vanuit daar de opleiding tot kandidaat deurwaarder volgt.

[2] Als je de opleiding tot deurwaarder met succes hebt afgerond mag je jezelf kandidaat deurwaarder noemen. Als je hierna toegevoegd wordt aan een kantoor van een benoemd deurwaarder ben je een toegevoegd kandidaat deurwaarder. Een zelfstandig deurwaarder wordt benoemd door de Koningin en mag zelf een kantoor houden.

[3] Art. 46 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[4] Art. 47 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[5] Joop legt slechts beslag op de auto. Dit betekend dat de eigenaar de auto niet mag vervreemden. Als de eigenaar  de auto toch vervreemt is er geen geldige koop.