cute skeleton gifts jiffy lube printable coupon 2014 makeup addiction cosmetics coupon brighter discontent the submarines 5 year anniversary gift ideas for boyfriend
21 december 2020
Posted in Blog 2020
21 december 2020 Terecht Gesteld

Whatsapp sticker, onschuldige grap of strafbaar feit?

Door: Maaike Luja

Hoe heeft enkel het sturen van een WhatsApp- sticker geleid tot het in beslag nemen van een iPhone en het opleggen van zowel een werkstraf als een voorwaardelijke gevangenisstraf?

Begin juli 2019 verzond de dader, een jonge militair, een sticker in groepsgesprekken op WhatsApp. Op zichzelf een onschuldige daad, wat veel mensen dagelijks doen, zou je denken. In dit geval was het toch iets minder onschuldig. De sticker bevatte namelijk kinderpornografisch materiaal. Hiervoor moest de dader dan ook op 2 november 2020 voor de militaire kamer van de rechtbank Gelderland verschijnen.

De rechter vond dit ook geen onschuldige daad. Hij stelde dat het sturen van een WhatsApp-sticker als die in kwestie, bijdraagt aan het in standhouden van het misbruik van kinderen. Daarom had de dader in plaats van de sticker verder verspreiden, deze direct moeten verwijderen. Dit heeft de dader duidelijk niet gedaan, sterker nog, zelfs nadat hij afkeurende reacties had gekregen op de sticker, heeft hij alsnog in andere groepsgesprekken gestuurd. Wat volgens de rechtbank ook zwaar meeweegt is dat het slachtoffer duidelijk en herkenbaar in beeld is.

Hoewel de dader dus veel bezwarende handelingen verricht heeft, is de rechtbank toch niet geheel meegegaan in de eis van de Officier van Justitie, die drie maanden gevangenisstraf waarvan een onvoorwaardelijk eiste. Dat de straf lager is uitgevallen, hangt nauw samen met  het standpunt van de verdediging. Hierin werd namelijk gesteld dat de verdachte een jonge, hardwerkende militair is, wat wordt bevestigd in een brief die door zijn commandant is geschreven. Wat ook van belang is, acht de verdediging, is het feit dat verdachte geen strafblad heeft en het tijdsverloop van bijna anderhalf jaar. Wat de rechtbank nog hieraan toevoegt is dat het recidiverisico klein is, en dat de kans groot is dat de dader mee zal werken aan het project van Defensie, met als doel militairen bewust te maken van het verspreiden van pornografische afbeeldingen.

De straf die de dader uiteindelijk opgelegd heeft gekregen is een werkstraf van 36 uur, en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week, met 2 jaar proeftijd. Daarnaast krijgt de dader zijn in beslag genomen iPhone ook niet terug, aangezien de afbeeldingen hiermee verspreid zijn.

Zoals je kunt lezen ontstaat hier een ogenschijnlijk schrijnende situatie. Er is niet genoemd waarom de militair het stuurde, maar het lijkt mij te gaan om een grap die grote consequenties had. Het verspreiden van deze stickers heeft volgens de rechter dus een dermate groot effect, met als gevolg dat vervolging niet uit kan blijven. Deze zaak resulteert in nieuwe vragen over het verspreiden van deze stickers. Het is in deze casus vrij duidelijk dat het verspreiden in gaat tegen de goede zeden. Echter hoeft het onrechtmatige karakter van stickers niet altijd zo duidelijk te zijn. Maar dit blijft slechts gissen.

Bronnen: Rb. Gelderland 2 november 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:5810