gifts to make out of photos hoselton chevrolet coupons asian style gift baskets good small baby shower gifts rejseudgifter 2013 deloitte terra chips coupon canada
21 december 2020
Posted in Blog 2020
21 december 2020 Terecht Gesteld

Spreekrecht voor slachtoffers

Door Jordy Karperien

In Nederland kennen we een dadergericht strafrecht. Het is een slachtoffer van een misdrijf verboden het recht in eigen hand te nemen. Om die reden heeft de overheid op zich genomen om aan een misdrijf een sanctie te koppelen. Hierdoor is de kans kleiner dat een slachtoffer zelf dingen onderneemt ter gerechtigheid.

Sinds kort bestaat er onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers. Past dit binnen het Nederlandse strafrechtelijke klimaat? In een strafzaak gaat het toch immers om de verdachte en niet om het slachtoffer? Het strafrecht is bedoeld voor waarheidsvinding en berechting. Het onbeperkt spreekrecht voor slachtoffers ziet op het herstel van de verhoudingen tussen het slachtoffer en de verdachte. Met deze beslissing is het mogelijk voor het slachtoffer om uitleg te geven over de weerslag die het misdrijf op hun leven heeft gehad.

Echter, het is in veel gevallen voor een slachtoffer lastig om deskundig en objectief te zijn. Ze hebben vaak geen kennis over het strafrecht. Als het slachtoffer ingaat op de bewijsvoering van de zaak, dan is de kans reëel te achten dat hij stevig wordt ondervraagd door de verdediging.  Hij kan namelijk als getuige opgeroepen worden. Dit kan voor het slachtoffer erg zwaar zijn. Een van de voordelen van dit recht is dat er tegemoet wordt gekomen aan de wens van veel slachtoffers. Aan de hand van dit recht kan beter worden beoordeeld of een verdachte het misdrijf daadwerkelijk heeft gepleegd. Een keerzijde van deze beslissing is dat het voor de rechter lastig wordt om zowel empathie te tonen ten opzichte van het slachtoffer en vast te houden aan de onschuldpresumptie. De verdachte kan pas worden berecht als er sprake is van wettig en overtuigend bewijs.

Kortom, het invoeren van onbeperkt spreekrecht kan voor zowel de verdachte als het slachtoffer nadelig zijn, terwijl het idee van deze beslissing is om het slachtoffer te helpen.   Het slachtoffer kan invloed hebben op het strafproces, maar dit kan dus in zijn nadeel werken.