skydive arizona coupons continuous and discontinuous definition gangaji youtube the gift of retreat clk supplies coupon code
21 december 2020
Posted in Blog 2020
21 december 2020 Terecht Gesteld

Het coronavirus en de Grondwet

Door Loïc Matter

Je hebt er al veel over gezien, gehoord en gelezen de afgelopen maanden: het coronavirus, of beter gezegd: COVID-19. Het is niet meer uit de media of het dagelijkse leven te denken. Hoewel men al helemaal platgebombardeerd is met informatie omtrent dit virus en de gevolgen ervan, wil ik toch zelf ook nog aandacht hieraan besteden in deze weblog. Dit doe ik natuurlijk wel, dit is nou eenmaal het blaadje van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, in de trant van de juridische aspecten die zijn komen kijken bij de ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

In eerste instantie, toen de uitbraak in Nederland begon, werden er noodverordeningen uitgeroepen waardoor mensen zo veel mogelijk thuis moesten blijven en werden ons andere restricties opgelegd. Begrijpelijk natuurlijk, want wij wisten nog niet helemaal hoe dit virus in elkaar stak en wat er precies kon en zou gaan gebeuren. Nu zitten we momenteel in de zogeheten tweede golf. De horeca is weer volledig dicht, teamsport gaat niet meer door en we mogen maar met vier man over straat om maar wat dingen te noemen. En dat is voor nu, want de kans is groot dat er meer en strengere maatregelen genomen gaan worden binnenkort.

Volgens artikel 176 Gemeentewet is de burgemeester bevoegd een noodverordening uit te roepen “in geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan”. Als je in het woordenboek het woord ramp opzoekt, dan staat daar onder andere dat het kan gaan om een situatie waarbij het leven en gezondheid van veel personen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd. Momenteel valt er dus zeker wat voor zo’n noodverordening te zeggen, en al helemaal als we het over eerder dit jaar hebben. Maar dan zou er ook elk jaar een noodverordening uitgeroepen kunnen worden wanneer de griep weer heerst, en dit gebeurt natuurlijk niet. Het draait om de hoeveelheid mensen die wij op de Intensive Care kunnen hebben. We bevinden ons dus in een moreel dilemma. De ene partij vindt dat we ons zoveel mogelijk moeten isoleren om de ziekenhuizen niet over te belasten, de andere partij dat de mensen die binnen de risicogroep vallen dat moeten doen en de rest van de mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.

Maar hoe zit het met de schending van onze grondrechten door alle getroffen maatregelen? Volgens onze eigen hoogleraar recht & samenleving Jan Brouwer waren de noodverordeningen na de eerste weken van inwerkingtreding niet rechtsgeldig. Een noodverordening zou samenkomsten mogen verbieden, zolang deze niet in eigen woning zouden plaatsvinden. Bij jou thuis mag je zelf bepalen wie en in welke hoeveelheid er over de vloer komt vanwege het in de Grondwet geregelde recht op privacy. Ook waren er demonstraties die niet door mochten gaan. Dit gaat natuurlijk in tegen het recht op demonstreren, wat wederom in de Grondwet geregeld is. Vrij heftige grondrechten om zomaar even aan de kant te schuiven dus. Hoe kon dit dan tóch zomaar gebeuren? Wij leefden natuurlijk in de veronderstelling dat deze maatregelen van korte duur zouden zijn, dus even doorbijten en dan weer terug naar hoe het voorheen allemaal was. Na maandenlang in dezelfde situatie te hebben verkeerd is uiteindelijk pas in maart, mede dankzij het aandringen van Jan Brouwer en zijn collega’s, de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ingevoerd waardoor de maatregelen wél juridische grondslag hebben gevonden. In Nederland mag de wetgever de Grondwet links laten liggen bij het maken van nieuwe wetten, omdat wij geen constitutionele toets kennen. Zo mag de jurist weer met een gerust hart zichzelf veilig thuis opsluiten.

  Bronnen: https://www.dvhn.nl/groningen/Hoogleraar-van-RUG-vindt-coronamaatregelen-voer-voor-juristen-Wie-zegt-dat-je-hooguit-drie-mensen-op-bezoek-mag-hebben-25609577.html https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/coronavirus-en-mensenrechten-enkele-vragen-en-antwoorden https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/kamer-pas-op-uw-tellen-en-vooral-op-mijn-grondrechten~bf542ce3/ https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/coronawet-vervangt-noodverordeningen