vietnam war memorial gifts han dynasty philadelphia gift card makemytrip coupon codes 2013 international flight 59th anniversary gift free rapidpro coupon
21 april 2019
Posted in Blog 2019
21 april 2019 Maaike van de Beek

#DOESLIEF tegen hulpverleners

Door: Maaike van de Beek

Het lijkt erop dat we een nieuwe discussie aan het lijstje van jaarlijkse discussies toe kunnen voegen. Namelijk de discussie die nu al een aantal jaren rond de jaarwisseling oplaait: hoe kan het geweld tegenover hulpverleners aangepakt worden? Of nog beter: hoe gaan we het voorkomen? Helaas zijn er vele voorbeelden van situaties waarin hulpverleners tijdens het verlenen van hun diensten worden lastiggevallen door agressieve omstanders. Waar iedereen het over eens is: deze incidenten kunnen écht niet door de beugel. De hamvraag is natuurlijk hoe deze kwestie opgelost kan worden. Het kan immers niet zo zijn dat hulpverleners hun werk niet meer zonder vrees voor geweld uit kunnen voeren[1].

Iemand die een duidelijk beeld heeft bij een passende oplossing is minister Dekker. Hij is de minister voor rechtsbescherming. Volgens Dekker mogen mensen die geweld plegen tegenover hulpverleners niet meer wegkomen met een taakstraf. Zij moeten allemaal bestraft worden met een gevangenisstraf. Zijn initiatief is dan ook het wijzigen van de straffen op geweldplegers tegen hulpverleners[2].

Er zijn echter ook voorbeelden te bedenken waarbij een gevangenisstraf niet op zijn plaats lijkt. Wat als iemand de brandweerman een duw geeft om zijn hond uit het brandende huis te redden? Is een gevangenisstraf dan nog steeds een rechtvaardige straf? De persoon handelt vanuit zijn emotie, om zijn geliefde viervoeter te redden. Minister Dekker vindt dat ook deze mensen achter de tralies moeten komen. Zijn doel is dat geweld tegenover hulpverleners altijd een gevangenisstraf oplevert. Volgens hem kan de rechter niet volstaan met enkel het opleggen van een boete of taakstraf wanneer er sprake is van geweldpleging tegen hulpverleners. Wringt het initiatief van Dekker echter niet met de gedachte van de trias politica? Hij mag in essentie helemaal niets opdragen aan de rechter, de machten moeten immers gescheiden blijven[3]

Dekker wil dus dat er in geval van deze geweldsdelicten geen taakstraf wordt opgelegd. Harry Sackers,  hoogleraar criminologie aan de Radboud Universiteit, stelt dat de taakstraf wordt gezien als een ‘softe’ straf en dat Dekker daarom liever een gevangenisstraf ziet bij geweldsdelicten tegen hulpverleners. Echter, wie gaat er vrolijk een taakstraf van 120 uur uitvoeren? Het blijft straf. De meeste geweldplegers handelen vanuit emotie en impulsiviteit. Vaak is er ook drank en drugs in het spel. Hiertegen gaat een gevangenisstraf niet helpen zegt Sackers. Daar komt bij dat plegers van impulsdelicten zich niet ineens beter gaan gedragen als zij een week in de cel moeten doorbrengen [4]

Een concrete oplossing is er jammer genoeg nog niet voor deze kwestie. De gevangenisstraf is volgens minister Dekker dé oplossing. Hier is hoogleraar Sackers het niet mee eens, impulsief geweld is immers niet opgelost als men een week of meer achter de tralies komt te zitten.

Wat vind jij van het initiatief van minister Dekker?

 


[1]NOS, ‘Minister wil altijd celstraf voor geweld tegen hulpverleners’, NOS 12 maart 2019, nos.nl.

[2]D. Van Dunen, ‘Veel meer geweld tegen politiemensen tijdens jaarwisseling’, NRC 18 maart 2019, van nrc.nl.

[3]C. Jansen, ‘Minister Dekker, u kunt een rechter niets opleggen’, AD 17 maart 2019, ad.nl.

[4]F. Schravesande, ‘Zware straf voor aanvallen ME’er, helpt dat wel?’, NRC 13 maart 2019, nrc.nl.