terraces menswear coupon code 2012 family gift vouchers sydney dipmicro coupons free box of cheerios coupon
21 maart 2019
Posted in Blog 2019
21 maart 2019 Eva Huizinga

Geen rode zool voor schoenenketen Van Haren

Door: Eva Huizinga

Na een jarenlange strijd heeft Van Haren toch werkelijk verloren van Louboutin. Deze zaak loopt al sinds 2013 en het einde lijkt nu na lang wachten in zicht.

In 2012 kwam de schoenenketen Van Haren met een pump met rode zool op de markt onder de naam ‘Fifth Avenue by Halle Barry’. Het luxe merk Christian Louboutin, dat bekend staat om schoenen met de lakrode zool, maakte hiertegen bezwaar bij de rechter. De rode zool zou namelijk hun handelsmerk zijn. De pumps van Christian Louboutin kosten honderden euro’s, terwijl de pumps van Van Haren voor een paar tientjes de toonbank overgaan. Er startte een lange juridische strijd.

Al in 2010 heeft Louboutin de rode zool laten inschrijven als Benelux merk. De rode kleur is door Louboutin gespecificeerd met het nummer ‘Pantone nr. 18-1663TP’. In het proces maakte Van Haren tegen deze inschrijving bezwaar. De schoenenketen is van mening dat de inschrijving van de rode zool als merk niet conform art. 2.1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) is. Lid 2 van dit artikel verbiedt namelijk het inschrijven van vormen, terwijl het Beneluxmerk van Louboutin bestaat uit de kleureigenschap van de zool van de schoen. Dit zou volgens Van Haren aan te merken zijn als vorm.

Deze kwestie – of het Benelux merk geldig is – werd in 2016 door de Haagse rechtbank in een tussenvonnis voorgelegd aan het Europese Hof. Het Hof oordeelde in 2018 dat ‘een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling’.[1]De reden hiervoor is dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, geen vorm kan zijn. Hierdoor is er geen sprake van strijd met het verbod tot inschrijving van vormen van het BVIE. De rode zool van Christian Louboutin is dus een geldig merk.

Dit was een enorme tegenslag voor Van Haren. Maar na dit antwoord van het Europese Hof op de prejudiciële vraag gesteld door de Haagse rechtbank, moest de rechtbank zelf nog uitspraak doen. Er was nu alleen één ding veranderd: de implementatietermijn van de Merkenrichtlijn 2015 is verstreken op 15 januari 2019. Nu deze richtlijn nog niet is geïmplementeerd moet de rechtbank art. 2.1 BVIE conform deze richtlijn uitleggen. Volgens Van Haren zou deze richtlijn een ander licht op de zaak werpen. De rechtbank deelt deze mening echter niet. Zij geeft hiervoor twee redenen. Ten eerste zou het strijdig zijn met het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht om een merk dat vóór 15 januari 2019 een geldig merk was, nu opeens nietig te verklaren. Daarnaast heeft de richtlijn alleen werking tegenover lidstaten en niet tussen twee particulieren. Van Haren kan geen beroep op de richtlijn doen tegenover Louboutin. De richtlijn heeft dus geen invloed in dit proces.

Het eindoordeel op 6 februari 2019 van deze lange juridische strijd luidt dat Van Haren geen beroep kan doen op de uitsluitingsgrond van art. 2.1 BVIE, waardoor de rode zool van Louboutin een geldig Benelux merk is. Het gevolg hiervan is dat Louboutin het alleenrecht heeft op het gebruik van deze rode zool. Van Haren heeft dus, door het uitbrengen van de pump met rode zool, inbreuk gemaakt op het merkenrecht van Christian Louboutin. Door deze inbreuk wordt Van Haren veroordeeld tot het betalen van de schade die Louboutin hierdoor heeft geleden. De hoogte van deze schadevergoeding moet nog worden berekend.


[1]HvJ EU 12 juni 2018, IEF 17759; IEFbe 2598; C-163/16; ECLI:EU:C:2018:423 (Louboutin tegen Van Haren)